Hong Que - with ' Ao Dai '


Hồng Quế mặc áo dài Hoàng Hải tại Anh - 2
Hồng Quế mặc áo dài Hoàng Hải tại Anh - 3 Hồng Quế mặc áo dài Hoàng Hải tại Anh - 4
Trong tà áo dài mang hồn Việt, Hồng Quế bỗng trở nên ngoan hiền và duyên dáng lạ
Hồng Quế mặc áo dài Hoàng Hải tại Anh - 5
Hồng Quế mặc áo dài Hoàng Hải tại Anh - 6 Hồng Quế mặc áo dài Hoàng Hải tại Anh - 7

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

0 Comments:

Post a Comment